Asset 1

Al 20 jaar is het Amstelveld het epicentrum van Amsterdam Pride. Het verzamelpunt voor de hoofdstedelijke queer en underground scene. Tijdens het 1e weekend van augustus wordt hier gevierd dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt.

The Amstelveld has been the epicenter of Amsterdam Pride for 20 years. The meeting point for the metropolitan queer and underground scene. During the 1st weekend of August, it is celebrated here that you can be who you are and love who you want.

buy your tickets here

Asset 1

Ook in dit Corona-jaar 2 dagen feest. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen en de uitzonderlijke situatie zijn we genoodzaakt dit jaar een bijdrage te vragen voor dit evenement en dienen er tickets in de voorverkoop aangeschaft te worden. Ook is testen voor toegang verplicht. Dit houdt in dat voor toegang een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs via de CoronaCheck-app verplicht is. Kijk voor meer informatie of het maken van een testafspraak op www.testenvoortoegang.org.

Also in this Corona year 2 days of party. Due to the corona measures, we are forced to ask for a contribution for this event this year and tickets must be purchased in advance. Testing for access is also required. This means that a negative test certificate or a vaccination certificate via the CoronaCheck app is mandatory for access. For more information or to make a test appointment, visit www.testenvooraccess.org.